Yoga Và Ngày Nghỉ

Posted on Posted in Uncategorized

 

Với chuỗi ngày nghĩ lễ 2/9 nhưng Members vẫn không quên Yoga. Niềm đam mê cháy bỏng :D.

Nhưng cũng có một lý do cũng không nhỏ nữa là Mastar Yoga của Ấn Độ từ Sài Gòn thăm học viên của Thanh Phương 😀

dài lê thê nhưng cũng tóm tắt như thế này …

 

Không những vậy, hôm sau 3/09 đi Hòn Đã Bạc trình diễn Show lớn nữa 😀

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *